Speeddating 21. maj kl. 09.00-10.30

Vi vil gerne være bedre til at hjælpe jer!

Vi vil præsentere jer for 3 af vores nye it-værktøjer, der skal hjælpe os med at blive bedre til at hjælpe jer.

ProjektFlow skal skabe overblik over alle Selvstyrets IT-projekter og sikre:

  • Projektejerskab

Kontraktportalen skal skabe overblik over alle Selvstyrets IT-kontrakter og sikre:

  • Kontraktejerskab

Systemportalen skal skabe overblik over alle Selvstyrets IT-systemer og sikre:

  • Systemejerskab

Sæt Digitaliseringsstyrelsens Speeddating 2.1 i kalenderen.