Retningslinjerne for brug af e-post

Når du sender en mail til NO fælles, så sæt NO fælles i Bcc feltet (tryk på knappen Til for at få Bcc frem). På den måde undgår du, at nogen trykker Svar alle og sender et svar ud til alle på NO fælles.

NO fælles kan bruges til vigtige informationer, som vedrører alle eller de fleste i centraladministrationen, om:


• Driftsforstyrrelser
• Brand
• Arbejde på/i bygninger
• Relevante spørgeskemaundersøgelser
• Hastesager som berører alle eller de fleste medarbejdere i centraladministrationen
• Information fra ledelsen til alle medarbejdere
• Information om nye retningslinjer/cirkulærer


NO fælles må ikke bruges til:
• Salg/bytte/køb af varer
• Reklame
• Arrangementer som ikke er relevante for medarbejderne i centraladministrationen


I stedet opfordres til at anvende opslagstavlen eller nyheder på Nanuraq.