IKT Årsrapport 2013

IKT Årsrapport 2013

Informations- og kommunikationsteknologi (IKT) bidrager til at binde landet sammen og er grundlaget for en globalt orienteret samfundsudvikling, der skaber vækst og velfærd for alle.

Attavigissaarneqs (IKT-strategien) implementering er periodisk rapporteret med fremdrift for de projekter, som skal bidrage til at opfylde strategiens mål.

Denne rapport beskriver status på de 22 projekter, der indgår i implementeringen ved årsskiftet 2013/14. I alt tre projekter er afsluttet i løbet af året.

Hver på sin måde skal projekterne bidrage til mærkbare resultater for borgere og erhvervsliv, og dermed skabe vækst og velfærd for alle.

IKT strategien blev godkendt af Naalakkersuisut i november 2011 og midler afsat på finansloven for 2012 og frem til og med 2015.

Læs hele "Attavigissaarneqs (IKT-strategien) implementering - statusrapport 2013"