Qissartoq – kick-off og generalforsamling

Qissartoq

Qissartoq er en forening der samler alle organisationer omkring erfaringsudveksling og stordriftsfordele inden for forretningsudvikling med fokus på Personer, Processer og Produkter – de tre P’er.

Qissartoq har til hensigt at revitalisere en tværgående IT forening i Grønland, og er opstået på initiativ af Selvstyret, RAL og Nukissiorfiit. Qissartoq bygger videre på den hedengangne forening ”Nukiit” og vil samle kræfterne indenfor IT, forretningsudvikling, digitalisering, processer og kompetencer, men nu altså på tværs af hele Grønland, og ikke kun i Nuuk.

Qissartoq lanceres med Kick-off og ordinær generalforsamling på Hotel Hans Egede i Nuuk, mandag d. 24. februar, med key-note tale af Niels Rishede Terkelsen fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, workshops i fire spor og generalforsamling. Dagen afsluttes med middag og underholdning.

Digitaliseringsstyrelsen er stærkt repræsenteret på Qissartoq Kick-off, og deltager med oplæg om projektmodeller, procesmodellering, forandringsledelse og digitalisering.

Se hele programmet og information omkring tilmelding på foreningens hjemmeside, www.qissartoq.gl.