Kursus i projektledelse for styregruppemedlemmer

Kursus i projektledelse for styregruppemedlemmer

Velfungerende styregrupper har stor mulighed for at sikre projekters succes vha. de kompetencer, de kan tilføre projektorganisationen og de handlinger, de kan eksekvere i projektgennemførslen.

Digitaliseringsstyrelsen sætter derfor fokus på projekterne under Grønlands digitaliseringsstrategi, de forhold som typisk får it-projekter til at køre af sporet, og hvordan det enkelte medlem kan bidrage til projektets succes.

Kurset afholdes som to workshops á 3 timers varighed, og inddrager deltagernes egne erfaringer såvel som erfaringer fra rådgivning af store it-projekter i ”Statens it-projektråd” i Danmark.

Læs mere om kurset på digitalimik.gl/vaerktøjerne/styregrupper