Pisariillisaaneq: Afprøvningsworkshop på økonomistyringssystem i ERP-projektet

Pisariillisaaneq

Der er i december blevet gennemført en række afprøvningsworkshops, hvor der er set nærmere på en løsning fra Microsoft: AX2012.

De afholdte afprøvningsworkshops har haft fokus på AX2012 systemets evne til, at understøtte de daglige processer for økonomimedarbejdere og ledere på tværs af den offentlige sektor. Deltagerne har været medarbejdere og mellemledere fra Grønlands Selvstyre og Kommuneqarfik Sermersooq, og en spørgeskemaundersøgelse har vist, at hele 88% af deltagerne på workshoppene er positive overfor de forandringer, som projektet forventes at medføre.

Afprøvningen af systemet har kørt i to spor, med fokus på valide data og processer, og i næste runde vil der være fokus på de gode beslutninger.

Evalueringen og afprøvningen af AX2012 som fællesoffentligt økonomisystem fortsætter i de øvrige kommuner i januar og februar.

Pisariillisaaneq/ERP Projektet, er et af de store IT-projekter, Digitaliseringsstyrelsen er involveret i, og handler om at implementere et fællesoffentligt økonomistyringssystem.

Projektet har efter en udvælgelsesproces valgt at se nærmere på Microsofts løsning.