Revision af NemID

NemID nøglekort

Hvert år i november måned skal kommunerne have gennemført en obligatorisk og uvildig revision af udstedelsesprocedurerne for NemID. Det er et led i den aftale, kommunerne har indgået med Nets – DanID.

Gennemførelsen af revisionen er kommunernes ansvar, men for at sikre en ensartet og fyldestgørende revision, tilbyder Digitaliseringsstyrelsen i samarbejde med Sullissivik enheden at gennemføre revisionen uden honorar.

Revisionen vil foregå i ugerne 46-48 i kommunernes hovedbyer, og der tilbydes samtidig et genopfriskningskursus for RA medarbejdere. Kommunerne skal blot oplyse antallet af medarbejdere der skal på kursus, og oplyse hvor de kan undervises.

Den årlige revision er obligatorisk, men det er frivilligt om kommunerne vil benytte sig af Digitaliseringsstyrelsens tilbud. Alternativt tilbyder BDO revisorerne at udføre revisionsdelen, mod sædvanligt honorar. Revisionen skal være gennemført og sendt til Nets – DanID inden udgangen af november 2013.

For yderlige information og aftale om revision, kontakt Jes Frederiksen i Digitaliseringsstyrelsen på 34 64 42 eller på mail jefr@nanoq.gl