IKT Strategi

Grønlands fælles offentlig IKT-strategi - ”Attavigissaarneq”

Visionen for Informations- og kommunikationsteknologi strategien (IKT) bidrager til at binde landet sammen og er grundlaget for en globalt orienteret samfundsudvikling, der skaber vækst og velfærd.
Strategien er godkendt af Naalakkersuisut og gælder for årene 2012-2015. Hovedformålet med IKT-strategien er at støtte samfundsudviklingen på en styret og sammenhængende måde, således at fremtidige investeringer indenfor IKT får størst mulig nyttevirkning.

Informations- og kommunikationsteknologi – IKT - er et vigtigt redskab for at opnå vækst og velstand. Fundamentet, der binder Grønland sammen internt og forbinder os med omverdenen, er allerede til stede – nu handler det om at udnytte det til at nå målet.

Borgerne skal opleve en effektiv, helhedsorienteret og sammenhængende offentlig sektor, der samarbejder på tværs af organisatoriske enheder. Der skal bl.a. skabes bedre borgerservice samt en forenkling af den offentlige administration bl.a. gennem digitalisering.

Projektorganisationen består derfor af medarbejdere fra både Selvstyret, kommunerne og KANUKOKA. Projektledelsen er forankret i Digitaliseringsstyrelsen.