Det offentlige sætter turbo på digitalisering

Ny styrelse skal skabe fundamentet for mere samspil mellem kommunerne, Selvstyret og andre offentlige aktører og mere effektiv udnyttelse af digitale platforme på tværs af Grønland.

Grønlands Selvstyre har samlet en række IT opgaver i en ny styrelse, der hedder Digitaliseringsstyrelsen. Målet er at effektivisere og modernisere den offentlige administration, øge produktiviteten og skabe mere sammenhæng i borgernes og virksomhedernes oplevelse af den offentlige service.

Omstillingen til et mere digitalt offentligt Grønland kræver nytænkning, dialog og mod. Digitaliseringsstyrelsen står i spidsen for, at denne store omstilling lykkes og kommer med indspil til moderniseringen af den offentlige sektor.

”Med den nye styrelse kan vi sikre at det offentlige i Grønland får de værktøjer, der skal til for at sikre en effektiv administration. Vi vil fremover sikre, at vi skaber fælles viden og de nødvendige ledelsesværktøjer”

siger fungerende departementschef Peter Hansen i Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender, og fortsætter:

”Men systemerne alene gør det ikke, det handler også om mennesker og processer. Det tager tid at indføre fælles systemer, men ved en fælles indsats kan vi etablere arbejdsgange og standarder, der på sigt giver et bedre beslutningsgrundlag for det politiske niveau”.

Den digitale omstilling baserer sig på et bæredygtigt fællesoffentligt samarbejde, som Digitaliseringsstyrelsen på mange områder faciliterer, men hvor alle deltagende parter har et stort ansvar for, at vi sammen kommer i land med et mere digitalt offentligt Grønland.

Digitaliseringsstyrelsen har bl.a. ansvar for at drive processen med at implementere det offentliges Informations- og Kommunikationsstrategi og sikrer udmøntning af konkrete tværorganisatoriske projekter på baggrund af de politiske målsætninger.

Vidensdeling, kvalitetssikring og standardisering er nøgleordene.