Pitu logo

Status

02-10-2018 
Vi vil takke jer for den aktive deltagelse til Pitu konferencen i september. 
Her er en kort opdatering på hvad der er sket siden: 
 • Datafordeleren (CVR, CPR, Sted, Fast Ejendom) bliver koblet til Pitu pilot, for test i løbet af oktober 2018. Målet er, at vi officielt skal kunne tilbyde adgang til Datafordeler via Pitu før december 2018.
 • Vi arbejder på med at få regel- og aftale-værk på plads
 • Planlægning af overgang fra pilot fase til permanent løsning er igang
 • Næste skridt nu er bla.:
  • Få kontrakter på plads med leverandører for teknisk løsning til Pitu 
  • Etablering af lokal support på Pitu
  • Oplæring
Ved spørgsmål angående Pitu, venligst send mail til: pitu@nanoq.gl
 

Hvad er Pitu?

Fællesoffentlig platform for dataudveksling

Naalakkersuisut vil etablere en fælles, sikker udvekslingsplatform for samfundets digitale data, hvor data kan udveksles nationalt og internationalt. Projektet kaldes Pitu.
Pitu sikrer adgang til unikke data med konstant tilgængelighed i tråd med geodatastrategien. Det omhandler data som: 

 • Geodata og NunaGis 
 • Grunddata
 • Fangst- og fiskeridata
 • Sundhedsdata
 • Forsikringsdata
 • Data fra banker
 • Statistiske nøgletal

Følsomme oplysninger vil blive udvekslet sikkert mellem forbrugere og leverandører af data, uden at uvedkommende kan se eller påvirke data.
 

Hvorfor betegnelsen Pitu?

Pitu er det grønlandske ord for den forreste rem på en hundeslæde. Remmen skaber
bindeled mellem hundeslæden og hundene. En enkel – men helt afgørende – anordning der sikrer, at hundenes skagler samles og fastgøres, så føreren kan styre dem i den
rigtige retning. Naalakkersuisut anvender denne metafor og betegnelse for den nye grønlandske platform til dataudveksling.
 
Pituslaede