Hvad er grunddatamodellen

Den fælles datamodel skal sikre, at data kan sammenstilles på tværs af grunddataregistrene, og dermed bidrage til en mere effektiv forvaltning

For at grunddata effektivt kan anvendes af brugerne, skal datamodellerne for grunddata være ensartede og sammenhængende. Dette forudsætter en fælles måde at modellere og beskrive grunddata på samt aftaler om, hvordan relationerne mellem forskellige grunddata skal være.

Grunddataprogrammet har derfor igangsat et tværgående projekt med det formål at udvikle en fælles datamodel for grunddata. Datamodellen for grunddata koordineres af Digitaliseringsstyrelsen i delprogram 7, Tværgående produkter.

 

Modelregler for grunddata:

Datamodellerne udarbejdes af de dataansvarlige delprogrammer. For at sikre, at de enkelte modeller har sammenlignelige egenskaber og sammenstilleligt indhold  har grunddataprogrammet udviklet fælles modelregler for, hvordan grunddataforvalterne skal udforme deres datamodeller, og hvad datamodellerne skal indeholde. Modelreglerne foreligger nu i version 1.0.0, som er godkendt af Grunddatabestyrelsen.

En fremtidig version af reglerne (version 1.1.0) forventes at udkomme i april 2014, med en række tilpasninger. Blandt andet forventes en opdatering af reglerne om dobbelthistorik, en tilpasning af de fælles egenskaber til reglerne for dannelse af hændelsesbeskeder samt ændringer i det overordnede objekt-mønster, med henblik på at gøre det lettere at genbruge fælles datatyper.

 
Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen:

Grunddatabestyrelsen har godkendt en aftale med det formål at  at sikre styringsrammer for drift og vedligehold af grunddatamodellen med en klar organisering og ansvarsfordeling, som understøtter, at der kan ske løbende tilpasninger af grunddatamodellen og modelreglerne for grunddata.

Aftalen sikrer, at alle ændringer i grunddatamodellen kommunikeres til og kvalitetssikres af de myndigheder, som deltager i grunddataprogrammet. Aftalen skal desuden sikre, at modelreglerne vedligeholdes, således at de er tidssvarende og lever op til grunddatamyndigheders og andre databrugeres behov.

 

Aftalen fastlægger:

• Organisering og ansvar

• Proces for godkendelse af nye versioner af grunddatamodellen

• Proces for godkendelse af nye versioner af modelreglerne

 

Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata:

Planens formål er at sikre ibrugtagning af “Modelregler for grunddata” i hele grunddataprogrammet. Dokumentet indeholder i øvrigt et samlet overblik over tidsplaner for datamodellering i grunddataprogrammet.

 

Værktøjsunderstøttelse af datamodellering:

Model-sekretariatet påregner i løbet af foråret 2014 at publicere vejledninger i anvendelse af projektets modelleringsværktøj sammen med en startpakke, der skal gøre det let at starte et nyt datamodelleringsprojekt.

 

Sekretariatet er naturligvis altid til rådighed med støtte og vejledning.