Hvad er Datafordeleren

Digitaliseringsstyrelsen har i 2015 gennemført et projekt med etablering af en datafordeler prototype, som bl.a. testede muligheder og udfordringer i forbindelse med etablering af et adresse register m.m. Som en del af nærværende projekt formaliseres og struktureres erfaringerne fra dette projekt.

 

Der udvikles en datafordeler med udgangspunkt i kravspecifikation for datafordeleren i forbindelse med det danske grunddataprogram, tilpasset de grønlandske forhold.

 

Det er derudover et krav, at kravspecifikationen skal afspejle datafordeleren i en samlet løsning, jf. nedenstående figur:

 

 

Projektet og de løsninger, der skal findes, skal reflektere kommissorierne for de enkelte grunddata registre, samt nyttiggøre erfaringerne fra POC-projektet med datafordeler prototypen, der er gennemført i 2015.

 Som en del af arbejdet skal derfor også fastlægges principper for ”end-to-end løsninger” for:

  • Governance
  • Processer
  • Datamodel
  • Infrastruktur løsning
  • Informationssikkerhed
  • Økonomi

Principperne for hvert af disse spor skal kunne danne grundlag for bl.a. udviklingsarbejdet i forbindelse med de enkelte registerprojekter.

For datafordeleren skal principperne omsættes i specifikke krav og løsninger, der kan ligge til grund for en samlet løsning mht. datafordeleren. 

Herudover skal der identificeres behov for lovgivning, der understøtter datafordelerens centrale funktion i grunddata programmet.

I tilknytning til løsningerne for datafordeleren udarbejdes en drejebog for etablering af grunddata registre. Drejebogen baseres på opgavebeskrivelsen for de register projekter, der igangsættes i januar 2016. Drejebogen skal kunne anvendes ved igangsætning af arbejdet med nye, fremtidige grunddata registre og skal sammen med kravspecifikation og beskrivelse af datamodel fungere som en operationel beskrivelse til etableringen af fremtidige registerejere.