Fælles datamodel

Projektets formål er at skabe en sammenhængende og ensartet model

Når store mængder grunddata fra mange forskelligartede kilder skal udstilles er det væsentligt, at skabe et overblik over, hvilke data der er tilgængelige og hvordan de hænger sammen.

 

De data, som i fremtiden skal leveres til Datafordeleren, er i øjeblikket dokumenteret efter mange forskellige metodikker, og dokumentationen kan ikke umiddelbart sammenstilles til et hele. Derfor arbejder datamodelprojektet på at skabe én sammenhængende repræsentation af grunddata – en fælles datamodel.

Dataejerne i programmets projekter er dem, som bedst forstår deres data, og som helt oplagt skal modellere dem. Datamodelprojektets formål er at skabe en sammenhængende og ensartet model ud fra disse delmodeller – Grunddatamodellen.

 

Grunddatamodellen vil være offentligt tilgængelig, og giver et overblik over data og sammenhænge mellem data. Derfor kan den bruges, når der er behov for at finde specifikke data, og designe forespørgsler imod Datafordeleren, som leverer disse data.

 

Med grunddatamodellen får vi

 • Overblik over grunddata
 • Dokumentation af grunddata
 • Fremfinding af data
 • Design af data-services

 

Leverancer kort fortalt:

 • Ibrugtagningsplan: giver databrugerne et overblik over hvilke typer data, der er modelleret, og hvornår datamodellerne bliver tilgængelige
 • Styringsrammer: de overordnede regler for, hvordan Grunddatamodellen skal vedligeholdes.
 • Modelregler for grunddata: her kan de, der skal modellere grunddata, finde anvisninger på, hvordan modellerne skal udformes, for at de kan indlemmes i Grunddatamodellen
 • Værktøjsunderstøttelse: hjælp til datamodellørerne med at anvende projektets værktøjer og samarbejdsmetoder
 • Udstillingsplatform: det er her, modellen bliver tilgængelig, og her hvor man kan bruge den til at skabe overblik over grunddata

 

 

 

Overordnede milepæle:

 • 2. halvår 2016
  Udstillingsplatform 1
  Et sted at se modeller
 • 2. halvår 2016
  Modelregler version 1.1.0
  Modelregler tilpasset med udvidet dobbelthistorik og ny objekttemplate
 • 2. halvår 2016
  Modelbroker
  Metoder til konvertering af UML-modeller til RDF og XML
 • 2. halvår 2016
  Udstillingsplatform 2
  Et sted at se og arbejde med modeller