Projekter

Programmets indhold:

Grunddataprogrammet består af flere delprojekter, som til sammen danner den fællesoffentlige indsats på dataområdet. Herunder finder du korte beskrivelser og links til mere information.

 

Introduktion:

Delprojekterne koordineres af hhv. Skattestyrelsen, Departementet for Bolig, Byggeri og Infrastruktur, Afdelingen for Landsplanlægning i Finansdepartementet, den nettostyrede virksomhed Asiaq samt Digitaliseringsstyrelsen.

 

Se oversigten over grunddataprogrammets projekter 

GD 1: Sted

Data om adresser, områder og steder skal udnyttes til deres fulde potentiale.
Adressedata skal forbedres og genbruges på tværs, så de danner et fælles grundlag for en effektiv digital forvaltning på området, bidrager til vækst og innovation hos virksomhederne og anvendes bedst muligt af politi, ambulancer og andre med behov for sikre og præcise stedsangivelser.
Registerejer: Afdelingen for Landsplanlægning, Finansdepartementet.

GD 3: Persondata

Persondata skal opdateres i det Centrale Personregister (CPR).  
Registerejer: Digitaliseringsstyrelsen

GD 5: Landkort og geografi

Eksisterende kortdata skal gøres tilgængelige via datafordeleren.  
Registerejer: Afdelingen for Landsplanlægning, Finansdepartementet

GD 6: Fælles datamodel

Datamodelprojektet skal skabe én sammenhængende repræsentation af grunddata.
De data, som i fremtiden skal leveres til Datafordeleren, er i øjeblikket dokumenteret efter mange forskellige metodikker og kan ikke umiddelbart sammenstilles til et hele. Datamodelprojektets formål er at skabe en sammenhængende og ensartet model ud fra de forskellige delmodeller, som forskellige myndigheder bruger til deres data. Det vil give ensartethed i offentlige grunddata.
Ansvarlig myndighed: Digitaliseringsstyrelsen.

Du kan læse mere her 

 

GD 2: Fast ejendom

Oplysninger om ejendomme og bygninger
I dag vedligeholdes ejendomsdata flere forskellige steder, hvorfor de offentlige myndigheder betaler drift og vedligeholdelse for unødvendige kopiregistre. Derfor skal delprogrammet om ejendomsdata modernisere det offentliges registrering af ejendomsdata, så data bliver ensartede og lette at tilgå.
Registerejer: Uafklaret.

GD 4: Virksomhedsdata

Det grønlandske Virksomhedsregister (GER) nedlægges og registreringen af grønlandske virksomheder vil fremover foregå via Det Centrale Virksomhedsregister (CVR).
Registerejer: Skattestyrelsen

GD 6: Datafordeleren

Datafordeleren skal distribuere data hurtigt og pålideligt til myndigheder og virksomheder.
Projektets primære formål er at effektivisere datadistribution i det offentlige. Det gøres både ved at samle eksisterende distributionsløsninger på en fælles distributionsplatform og ved at sikre, at der fremadrettet eksisterer en fælles platform, som andre offentlige data kan distribueres fra. Det vil medføre en markant reduktion i omkostninger forbundet med at dele offentlige data.
Ansvarlig myndighed: Digitaliseringsstyrelsen.

Du kan læse mere her