Princip for registerløsninger

Principper:

  • Én myndighed pr. register
  • Data beriges andet steds
  • Anvendelse af datamodel og datafordeler er obligatorisk
  • Grunddata opbevares i Grønland, er ejet af det offentlige og er frie og tilgængelige
  • Ved nedlæggelse, samkøring eller ændring af eksisterende registre skal midlerne overdrages til programmet
  • Drift finansieres af myndigheden for registret