Princip for programmet

Principper:

 1. Grunddata programmet organiseres under FOIS, som har udpeget en styregruppe
 2. Digitaliseringsstyrelsen forestår programledelse og refererer til styregruppen

 3. Der udpeges projektleder for hvert registerprojekt. Projektledere har ansvar for, at registerprojekter gennemføres ved anvendelse af de fælles standarder. Projektledere refererer til programleder. Projektledelse skal benytte FOP (Fælles Offentlig Projektmodel) og Selvstyrets projekt- og porteføljeværktøj. UML metoden skal anvendes som en fælles standard for procesmodellering og datamodellering.

 4. Alle tværgående aktiviteter understøttes af standarder, som aftales med myndigheden for datafordeleren.

 5. Projektledelse varetages som udgangspunkt af registerejeren. Er det ikke muligt, understøttes enheden af Digitaliseringsstyrelsen. Projektledere godkendes af Digitaliseringsstyrelsen.

 6. Projektleder skal have gennemgået den offentlige projektlederuddannelse (Selvstyret)

 7. Enhederne leverer ressourcer og viden

 8. Det praktiske arbejde organiseres i 3 spor: Jura/lovgivning, Økonomi og organisation samt IT/Teknik

 9. Programledelsen koordinerer al kontakt med DK myndigheder om grunddata

 10. Programledelsen har ansvar for kommunikationsstrategien

 11. Central hosting af registre