Princip for datafordeler

- en fællesoffentlig infrastruktur til distribution af grunddata

Principper:

  • Opdatering af grunddata sker fortsat gennem registermyndighedens grænseflader.
  • Registermyndigheden skal til Datafordeleren levere og vedligeholde en opdateret kopi af grunddata med en frekvens, der er tilstrækkelig i forhold til brugernes behov for aktualitet.
  • Datafordeleren distribuerer data via online-opslag, hændelser og fil-distribution til både offentlige og private brugere.
  • Datafordeleren giver adgang til grunddata via standardiserede aftaler og snitflader.
  • Hvis en offentlig eller privat bruger i medfør af lovgivning, har ret til at anvende data i Datafordeleren, så kan denne bruger som udgangspunkt hente disse data uden yderligere omkostninger.
  • Datafordeleren opbevarer og distribuerer grunddata i henhold til gældende lov.
  • Datafordeleren understøtter abonnement på hændelser (ændringer)

Alle grunddata distribueres via Datafordeleren, derudover kan en Datafordeler også anvendes til at distribuere andre relevante data.