Princip for anvendelse af data

Principper:

  • Grunddata anvendes så vidt muligt direkte fra registrene via den grønlandske datafordeler
  • Data må kun anvendes i overensstemmelse med gældende lovgivning og vejledninger fra registrets ansvarlige myndighed.
  • Tværgående koordinering og styring igennem FOIS.