Grunddatastyregruppen

Grunddataprogrammet koordineres overordnet af en tværoffentlig styregruppe

Styregruppen er nedsat af den Fælles Offentlige IT Styregruppe (FOIS) og udfylder de strategiske og organisatoriske rammer for programmet, som er fastlagt ved de politiske aftaler, og er ansvarlig for programmets samlede business case. Styregruppen har ansvaret for, at programmets mål og vision indfries. Styregruppen træffer beslutninger i sager efter indstilling fra programkoordinationen.

Styregruppemedlemmer:

  • Styrelseschef for Skattestyrelsen
  • Direktør i Grønlands Statistik
  • Økonomidirektør i Kommuneqarfik Sermersooq
  • Direktør i Asiaq
  • Styrelseschef Digitaliseringsstyrelsen

Styregruppen skal overordnet sikre de enkelte myndigheders deltagelse og leverancer i programmet. Således er styregruppen ansvarlig overfor Naalakkersuisut og FOIS for det samlede programs succes.

Styregruppen træffer overordnede beslutninger om udarbejdelse og større
ændringer af grunddata-programmets samlede:

  • Mål og scope
  • Gevinster og business case
  • Masterplan (faser, milepæle på hovedleverancer og afhængigheder)

Principper og rammer for styring og tolerancer for delprojekter og programkoordinationen ift. programmets samlede masterplan, strategier for planlægning og kontrol, risiko- og emnehåndtering, business case, tværgående kommunikation og information til programmets interessenter.


Derudover har de enkelte delprojektgrupper mulighed for at:

  • Indstille ændringer i scope mellem projekterne i delprogrammet, så længe det ikke influerer på øvrige delprojekters eller hele programmets scope
  • Indstille etablering af nye projekter inden for rammerne af delprojekts scope og milepæle