Sekretariatet

Ved afvigelser og problemer bistår programsekretariatet
med at finde løsninger

Grunddatasekretariatet er ansvarlig for at understøtte og sikrer koordinationen i grunddataprogrammet, bl.a. ved at modtage løbende rapporter fra de deltagende myndigheder om leverancer, afhængigheder, risici, gevinster m.v. efter fælles metoder og skabeloner.

 

Programsekretariat har følgende opgaver/ansvarsområder:

 • Forberedelse af og afvikling af møder i styregruppe, programkoordination og gevinstfora
 • Betjening af den daglige programleder og dag til dag styring, koordination og problemløsning på vegne af programlederen
 • Udvikling, vedligeholdelse og udbredelse af programdokumentation og fælles redskaber til styring i projekter og delprojekter
 • Planlægning og kontrol (dokumentation og styring af tværgående programafhængigheder, leverancer og milepæle)
 • Udvikling og vedligeholdelse af Business case for programmet
 • Indsats for kompetencesikring hos nøglepersoner i grunddataprogrammet indenfor fællesoffentlige metoder til projektstyring
 • Lederskab og engagement af interessenter (herunder ansvar for kommunikation)
 • Risiko- og emnehåndtering
 • Kvalitetsplanlægning og -sikring (bl.a. af styringsprodukter)
 • Ledelse af gevinstrealisering
 • Vision og ledelse af fremtidsmodel