Arkitekturforum

- varetager afklaring af arkitekturmæssige spørgsmål
på tværs af grunddataprogrammet

Arkitekturforum er oprettet i regi af programsekretariatet. Arkitekturforum varetager koordination af det tværgående løsnings- og arkitekturarbejde i grunddataprogrammet. Arbejdet ledes og sekretariatsbetjenes af Digitaliseringsstyrelsen.

Forummet har ansvar for at:
  • Sikre en sammenhængende grunddataarkitektur og dennes løsningsdesign
  • Etablere og vedligeholde grunddatamodel og modelregler samt andre tværgående arkitekturdokumenter
  • Godkende mindre ændringer i grunddatamodel og modelregler samt indstille større ændringer til programkoordinationen
  • Reviewe og kvalitetssikre relevante kravspecifikationer på tværs af grunddataprogrammet.