Grunddata

Fri adgang og fælles distribution af data

Naalakkersuisut og Den Fælles Offentlige IT Styregruppe (FOIS) har indgået en aftale om "Gode grunddata til alle - en kilde til vækst og effektivisering" og dermed etableret grunddataprogrammet

Formålet med grunddataprogrammet er at sikre en effektiv anvendelse af offentlige grunddata gennem forbedret kvalitet, fri adgang og fælles distribution af data. Bedre anvendelse af de offentlige myndigheders data er en vej til betydelige effektiviseringer i det offentlige og til serviceforbedringer for borgere og virksomheder.

Ved at rydde op i og forbedre offentlige registre med centrale grunddata og samtidig gøre disse data frit tilgængelige for alle myndigheder, virksomheder og borgere kan færre dobbeltregistreringer, mindre paralleldrift af registre og færre udgifter til administration give effektiviseringsgevinster for ca. en kvart milliard kroner årligt i det offentlige. Virksomheder og borgere slipper samtidig for at give det offentlige de samme oplysninger flere gange. Endvidere kan fri adgang til de offentlige grunddata af høj kvalitet give besparelser og nye og bedre muligheder for vækst og innovation i det private erhvervsliv på op mod en halv milliard årligt.

Visionen bag grunddataprogrammet

Gode grunddata til alle – en kilde til vækst og effektivisering
Grunddataprogrammet sikrer korrekte grunddata, der opdateres ét sted og anvendes af alle. Grunddata distribueres effektivt og sikkert til myndigheder og virksomheder. Grunddataprogrammet bidrager hermed til effektivisering, modernisering og bedre forvaltning i den offentlige sektor samt øget vækst og produktivitet i den private sektor.

Kort om Grunddata-programmet
- det sikrer korrekte grunddata, der opdateres ét sted og anvendes af alle. Grunddata distribueres effektivt og sikkert til myndigheder og virksomheder.

Grunddata-programmet bidrager hermed til effektivisering, modernisering og bedre forvaltning i den offentlige sektor samt øget vækst og produktivitet i den private sektor. 

Grunddata-
visionen