Fremdrift i projektet - 2014

Projektstatus: Afslutning af analysefasen og igangsættelse af anskaffelsesfasen

Styregruppen har afsluttet Analysefasen og igangsat Anskaffelsesfasen i ERP-projektet.
I Analysefasen har vi identificeret og dokumenteret de processer der gennemføres i organisationerne, og de krav der stilles til et nyt system, samt valgt at pege på et egnet system.
I Anskaffelsesfasen skal vi dels forberede os på et udbud og sidenhen gennemføre udbuddet.


Vi arbejder i det offentlige med tunge og komplekse problemstillinger. Vores værktøjer er ikke tilpasset opgaverne, og slet ikke den demografiske virkelighed, der tegner sig i en nær fremtid.
Nu handler det om at stoppe op og tage sig tid til at sætte ”påhængsmotoren” på og tilføre ekstra hestekræfter.

Læs mere om resultaterne af ERP-projektets analysefase, og hvad der kommer til at ske i anskaffelsesfasen her.