Erhvervsportal

Ramme for erhvervsportal.

Samlet portal for Selvstyrets oplysninger til det grønlandske erhvervsliv, iværksættere og til udenlandske investorer. Målet er at Erhvervsportalen skal understøtte og lette erhvervslivets administrative byrder i forhold til det offentlige – samt skabe et bedre overblik for erhvervslivet i forhold til de emner i offentlig regi, der vedrører
erhvervslivet. Erhvervsportalen skal endvidere understøtte digitaliseringsprocessen i det offentlige, således at flere og flere selvbetjeningsløsninger bliver mulige.

Fremdriftsstatus: Gennemførelsesfase

Projekt deadline: 2014

Projektejer:

  • Dept. for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked

Styregruppe:

  • Tina Jensen, Erhverv (Formand)
  • Strategisk Indkøb og Midlertidig Indkvartering
  • Dept. for Fangst, Fiskeri og Landbrug
  • Skattestyrelsen
  • Digitaliseringsstyrelsen