Elektronisk Patient Journal

Relevante og tilgængelige patientdata.

Den kommende EPJ skal sikre et sammenhængende og effektivt sundhedsvæsen med høj kvalitet i forebyggelse, undersøgelse, behandling og pleje.I EPJ registreres alle nødvendige data omkring patienten, således at disse er direkte tilgængelige for behandlere i sundhedsvæsenet med en relevant behandler-relation til patienten.

Endvidere sikres opdaterede økonomiske og administrative sundhedsdata som grundlag for en effektiv styring af sundhedsvæsenet og de fremtidige politiske prioriteringer. 

Fremdriftsstatus: Gennemførelsesfase

Projekt deadline: 2017

Styregruppeformand: Ann Birkekær Kjeldsen, Sundhedsafdelingen, abk@nanoq.gl

Styregruppe:

  • Sundhedsafdelingen
  • Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse, Peqqik
  • SANA
  • Digitaliseringsstyrelsen
  • Cambio