Mobile Cash

Mobile Cash projektet blev lukket, da det blev vurderet at der ikke var behov for investering i en national løsning, da mange internationale løsninger udbredes nu.

Dette projekt er et godt eksempel på, at IKT-strategien stopper projekter, hvis det viser sig, at de ikke vil levere de gevinster og forbedringer, som borgerne efterspørger.