IKT projekter

Attavigissaarneq - Gode forbindelser - er Grønlands IKT-strategi for årene 2011-2015.

Den blev udarbejdet i løbet af 2010 med input fra flere interessenter, herunder erhvervslivet, organisationer, halvoffentlige selskaber, kommunerne og fra Selvstyrets departementer. Attavigissaarneq blev endelig godkendt i november 2011.

Formålet med Attavigissaarneq er at støtte samfundsudviklingen på en styret og sammenhængende måde, således at investeringerne indenfor IKT får størst mulig nyttevirkning for samfundet. Dertil kommer målsætningen, at IKT skal bidrage til at binde samfundet sammen på tværs af landet og at koble Grønland til omverdenen, således at vi bliver en del af den globale udvikling.

IKT-strategien indeholder 5 indsatsområder, som alle skal bidrage til mærkbare resultater. Resultater som kan være med til at føre os frem til en selvbærende økonomi og videre end det.

De 5 hovedindsatsområder er:

  • Tele- og internet (TE), hvis udvikling og organisering vil være afgørende for nye IKT-mæssige muligheder.
  • Borgerservice og offentlig administration (OF), der effektivt skal kunne bidrage med den service, som borgere og erhvervsliv skal have i et moderne samfund, hvor grønlandsk er det officielle sprog.
  • Uddannelse og kompetencer (KO), som dels skal sikre bredden i uddannelsen, så alle får mulighed for at uddanne sig, og dels dybden, så befolkningen sikres de IKT-spidskompetencer, som efterspørges på arbejdsmarkedet.
  • Sundhedssektoren (SU), hvis udvikling skal sikre, at hele befolkningen får de samme muligheder for et sundt liv.
  • Innovation og erhverv (IE), som skal sikre, at erhvervslivet bliver konkurrencedygtigt og kan deltage i udviklingen af nye erhvervsområder, hvor landets ressourcer udnyttes, og der skabes nye produkter og ydelser, som har et globalt marked. 

Projekterne refereres ofte til ved forkortelsen efter området fx SU for projekter relateret til sundhedssektoren og et projektnummer, fx er SU 2 Elektronisk Patient Journal (EPJ) projekt.