IKT-strategi 2011-2015

Gode forbindelser er Grønlands IKT-strategi for 2011-2015

Visionen for Informations- og kommunikationsteknologi strategien (IKT) bidrager til at binde landet sammen og er grundlaget for en globalt orienteret samfundsudvikling, der skaber vækst og velfærd.
Strategien er godkendt af Naalakkersuisut og gælder for årene 2012-2015. Hovedformålet med IKT-strategien er at støtte samfundsudviklingen på en styret og sammenhængende måde, således at fremtidige investeringer indenfor IKT får størst mulig nyttevirkning.

 

Informations- og kommunikationsteknologi – IKT

- er et vigtigt redskab for at opnå vækst og velstand. Fundamentet, der binder Grønland sammen internt og forbinder os med omverdenen, er allerede til stede – nu handler det om at udnytte det til at nå målet.

Borgerne skal opleve en effektiv, helhedsorienteret og sammenhængende offentlig sektor, der samarbejder på tværs af organisatoriske enheder. Der skal bl.a. skabes bedre borgerservice samt en forenkling af den offentlige administration bl.a. gennem digitalisering.

 • Grønlands IKT-strategi 2011-2015 Del 1
 • Grønlands IKT-strategi 2011-2015 Del 2
 •  

  Projektorganisationen består derfor af medarbejdere fra både Selvstyret, kommunerne og KANUKOKA. Projektledelsen er forankret i Digitaliseringsstyrelsen.

  Strategien blev udarbejdet i løbet af 2010 med input fra flere interessenter, herunder erhvervslivet, organisationer, halvoffentlige selskaber, kommunerne og fra Selvstyrets departementer. Attavigissaarneq blev endelig godkendt i november 2011.

  Formålet med Attavigissaarneq er at støtte samfundsudviklingen på en styret og sammenhængende måde, således at investeringerne indenfor IKT får størst mulig nyttevirkning for samfundet. Dertil kommer målsætningen, at IKT skal bidrage til at binde samfundet sammen på tværs af landet og at koble Grønland til omverdenen, således at vi bliver en del af den globale udvikling.

  IKT-strategien indeholder 5 indsatsområder, som alle skal bidrage til mærkbare resultater. Resultater som kan være med til at føre os frem til en selvbærende økonomi og videre end det.  De 5 hovedindsatsområder er:

  • Tele- og internet (TE), hvis udvikling og organisering vil være afgørende for nye IKT-mæssige muligheder.
  • Borgerservice og offentlig administration (OF), der effektivt skal kunne bidrage med den service, som borgere og erhvervsliv skal have i et moderne samfund, hvor grønlandsk er det officielle sprog.
  • Uddannelse og kompetencer (KO), som dels skal sikre bredden i uddannelsen, så alle får mulighed for at uddanne sig, og dels dybden, så befolkningen sikres de IKT-spidskompetencer, som efterspørges på arbejdsmarkedet.
  • Sundhedssektoren (SU), hvis udvikling skal sikre, at hele befolkningen får de samme muligheder for et sundt liv.
  • Innovation og erhverv (IE), som skal sikre, at erhvervslivet bliver konkurrencedygtigt og kan deltage i udviklingen af nye erhvervsområder, hvor landets ressourcer udnyttes, og der skabes nye produkter og ydelser, som har et globalt marked.

  Projekterne refereres ofte til ved forkortelsen efter området fx SU for projekter relateret til sundhedssektoren og et projektnummer, fx er SU 2 Elektronisk Patient Journal (EPJ) projekt.

  Attavigissaarneqs (IKT-strategien) implementering er periodisk rapporteret med fremdrift for de projekter, som skal bidrage til at opfylde strategiens mål.
  Denne rapport beskriver status på de 22 projekter, der indgår i implementeringen ved årsskiftet 2013/14. I alt tre projekter er afsluttet i løbet af året.
  Hver på sin måde skal projekterne bidrage til mærkbare resultater for borgere og erhvervsliv, og dermed skabe vækst og velfærd for alle.


  IKT strategien blev godkendt af Naalakkersuisut i november 2011 og midler afsat på finansloven for 2012 og frem til og med 2015.

  Læs hele "Attavigissaarneqs (IKT-strategien) implementering - statusrapport 2013"

  Læs første nyhedsbrev