Erhvervsportalen

Erhvervsportalen skal give let adgang til offentlige udbud, relevant information og lovgivning, ansøgningsblanketter, tilmelding og afrapportering til offentlige myndigheder

Portalen henvender sig også til udenlandske virksomheder og indeholder information om arbejdsmarked, skatteforhold, miljølovgivning og lignende på engelsk.

Erhvervsportalen er en samlet portal for Selvstyrets oplysninger til det grønlandske erhvervsliv, iværksættere og til udenlandske investorer. Målet er at Erhvervsportalen skal understøtte og lette erhvervslivets administrative byrder i forhold til det offentlige – samt skabe et bedre overblik over de emner i offentlig regi, der vedrører erhvervslivet. Erhvervsportalen skal endvidere understøtte digitaliseringsprocessen i det offentlige, således at flere selvbetjeningsløsninger bliver mulige.

Fremdriftsstatus: Gennemførelsesfase

Projekt deadline: 2014

Projektejer: Dept. for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked

Styregruppe:

  • Camilla Bruun Djarnis, Erhverv
  • Strategisk Indkøb og Midlertidig Indkvartering
  • Dept. for Fangst, Fiskeri og Landbrug
  • Skattestyrelsen
  • Digitaliseringsstyrelsen