Borgerne og it

Borgerne benytter i stadig højere grad IT i hverdagen
- og efterspørger endnu mere digital kommunikation

Borgerne og IT 2018

Metodenotat/rapport

Tabelrapport


Borgerne og IT 2016

Et væsentligt område i digitaliseringsstrategien er kommunikationen med det offentlige, læs mere i rapporten om, hvilke grupper der er klar til at kommunikere med det offentlige digitalt og hvilke andre interessante tendenser der ses i forhold til undersøgelsen fra 2014.


Borgerne og IT 2014

Den nye undersøgelse af ”Borgerne og IT i Grønland” fra 2014 viser, at tendensen fra de sidste 5 år fortsætter. 

Siden 2010 er borgernes brug af IT er blevet undersøgt hvert år.
Og den seneste undersøgelse fra 2014 indeholder flere opsigtsvækkende resultater:

  • 77 % af borgere har adgang til internettet i hjemmet.
    En tilvækst på 28 % på et år.
  • 63 % af borgere efterspørger mere digital kommunikation med den offentlige sektor. En tilvækst på 13 % på et år.
  • 21 % flere borgere benytter sig af digital selvbetjening
    på et år.

 

Borgerne og IT 2013

Undersøgelsen er gennemført i maj/juni 2013 ved hjælp af telefoninterviews med 706 tilfældigt valgte respondenter over 16 år. 

Formålet med undersøgelsen har været at lave en status over, hvor udbredt brugen af it er i dag og hvordan forskel lige befolkningsgrupper har taget den nye teknologi til sig.