Digitale post-løsninger i Grønland

- gør distribution af post mere effektiv og omkostningsfriBorgere og virksomheder oplever at breve er uger/måneder undervejs – hvilket ofte giver anledning til andre forsinkelser, irritationsmomenter og til stor besvær for borgere og virksomheder. Også de klimatiske og geografiske udfordringer besværliggør den fysiske postgang.

Derfor lancerede Digitaliseringsstyrelsen i foråret 2016 en række digitale post-løsninger, som giver de offentlige myndigheder direkte digital adgang til borgere, andre myndigheder og virksomheder - uanset hvor de er placeret geografisk.

Borgeren kan efter ønske oprette en digital postkasse og dermed få en digital to-vejs-kommunikationskanal til offentlige myndigheder og virksomheder i Grønland.

Læs om de 4 løsninger

NemPost for borgere

NemPost for små virksomheder i Grønland

SikkerMail samarbejde - Danmark

SikkerMail samarbejde - Grønland


Sådan fungerer løsningerne