SikkerMail-samarbejde Grønland

Med SikkerMail-samarbejdet kan offentlige myndigheder i Grønland sende sikkert og krypteret til til andre grønlandske myndigheder samt virksomheder.

sikker mail = krypteret mail

Alle mails TLS-krypteres (Transport Layer Security) på serveren ved afsendelse.
Det betyder i praksis, at alle mails er beskyttet mod at blive læst af personer med adgang til de netværk, som mails'ne bevæger sig igennem på vej fra afsender til modtager.

Tekniske specifikationer

Tilmeld myndighed