SikkerMail samarbejde Danmark

(kun til myndigheder)

Med SikkerMail samarbejdet kan myndigheder i Grønland kommunikere sikkert, digitalt og krypteret med danske myndigheder.

Alle mails TLS-krypteres (Transport Layer Security) på serveren ved afsendelse.
Det betyder i praksis, at alle mails er beskyttet mod at blive læst af personer med adgang til de netværk, som mails'ne bevæger sig igennem på vej fra afsender til modtager.

Sådan virker løsningen SikkerMail

Tilmeld myndighed